Albiol, l’

l'albiol

500 habitants

Extensió de 20,3 Km2