Catllar, el

el catllar

4.557 habitants

Extensió de 26,4 Km2