Fatarella, la

la faterella

917 habitants

Extensió de 56,52 Km2