Lloar, el

el lloar

111 habitants

Extensió de 6,64 Km2