Masroig, el

el masroig

492 habitants

Extensió de 15,5 Km2