Morell, el

el morell

3.742 habitants

Extensió de 5,9 Km2