Querol

querol

518 habitants

Extensió de 72,3 Km2